Lexisla con Nós

Proposición de lei de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia

07/10/2018 13:55
Proposición de lei de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia. (10/PPL-000026)

Documentos relacionados:

Non hai opinións para este tema.