Imaxes Relacionadas

Outras novas

O Comité Permanente da CALRE aproba o programa de actividades proposto por Pilar Rojo para 2014

Persegue a posta en valor da realidade rexional europea e aposta por incrementar a colaboración coas institucións comunitarias


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408