Sobre o deputado/a:

José Manuel Lago Peñas

José Manuel Lago Peñas

D/M/AAAA   (Provincia)

Circunscripción: A Coruña

Profesión: Economista

jose.manuel.lago.peñas@parlamentodegalicia.gal

 

Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos

Comisión de Relacións co Consello de Contas


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408