Sobre o deputado/a:

Ánxeles Cuña Bóveda

Ánxeles Cuña Bóveda

D/M/AAAA   (Provincia)

Circunscripción: Ourense

Profesión: Pedagoga, dramaturga e directora teatral

maria.cuna.boveda@parlamentodegalicia.gal

 

Comisión de Educación e Cultura

Comisión de Control da Corporación RTVG

Deputación Permanente


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408