Detalle de Expediente

Datos do Expediente
Número de Expediente10/PPLI-000001
Extracto do ExpedienteProposición de lei de iniciativa lexislativa popular: lei de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia
Número de Rexistro de Entrada10000339
Data de Creación20/10/16
Organos propoñentesComisión Promotora
Propoñentes ,
ProcedementoOrdinario
SituaciónPendente de tramitación
Tipo de Finalización
Expedientes Relacionados

Trámites

DataTrámitePublicación
20/10/16Entrada da iniciativaEntrada da iniciativaRexistro de Entrada: 10000339
27/10/16Pendente de cualificaciónPendente de cualificaciónPendente de cualificaciónMesa do Parlamento
27/10/16Notificación aos Servizos XurídicosNotificación aos Servizos XurídicosRexistro de Saída: 10000102
28/10/16Notificación á Xunta ElectoralNotificación á Xunta ElectoralRexistro de Saída: 10000140
28/10/16Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 10000141
28/10/16Admisión a trámite e constitución da Comisión PromotoraAdmisión a trámite e constitución da Comisión PromotoraAdmisión a trámite e constitución da Comisión PromotoraMesa do Parlamento
31/10/16Publicación da admisión a trámite e constitución da Comisión PromotoraPublicación da admisión a trámite e constitución da Comisión PromotoraBOPG Num. 4
08/03/17Petición da ampliación do prazo de recollida de sinaturasPetición da ampliación do prazo de recollida de sinaturasRexistro de Entrada: 10006340
14/03/17Admisión da prórroga da recollida de sinaturasAdmisión da prórroga da recollida de sinaturasAdmisión da prórroga da recollida de sinaturasMesa do Parlamento
14/03/17Notificación á Xunta ElectoralNotificación á Xunta ElectoralRexistro de Saída: 10001903
14/03/17Notificación ao representante da comisión promotoraNotificación ao representante da comisión promotoraRexistro de Saída: 10001907
29/06/17Notificación da Xunta ElectoralNotificación da Xunta ElectoralRexistro de Entrada: 10011217
04/07/17Coñecemento das sinaturas e admisión a trámiteCoñecemento das sinaturas e admisión a trámiteCoñecemento das sinaturas e admisión a trámiteMesa do Parlamento
04/07/17Oficio de execución dos acordos da MesaOficio de execución dos acordos da MesaRexistro de Saída: 10003369
04/07/17Notificación á Conselleria da PresidenciaNotificación á Conselleria da PresidenciaRexistro de Saída: 10003370
04/07/17Notificación ao representante da comisión promotoraNotificación ao representante da comisión promotoraRexistro de Saída: 10003372
04/07/17Notificación á Xunta ElectoralNotificación á Xunta ElectoralRexistro de Saída: 10003371
05/07/17Publicación da Proposición de leiPublicación da Proposición de leiBOPG Num. 140(1)BOPG Num. 140(2)
18/09/17Informe de impacto de xéneroInforme de impacto de xéneroRexistro de Entrada: 10016715
19/09/17Coñecemento do informe de impacto de xénero e traslado á XPCoñecemento do informe de impacto de xénero e traslado á XPCoñecemento do informe de impacto de xénero e traslado á XPMesa do Parlamento
20/09/17Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 10004685
10/10/17Notificación ao representante da comisión promotoraNotificación ao representante da comisión promotoraRexistro de Saída: 10005262
13/10/17Proposta do defensor da proposiciónProposta do defensor da proposiciónRexistro de Entrada: 10018708
17/10/17Toma en consideraciónToma en consideraciónToma en consideraciónPleno do Parlamento
19/10/17Oficio de execución dos acordos do PlenoOficio de execución dos acordos do PlenoRexistro de Saída: 10005447
23/10/17Oficio de execución dos acordos da MesaOficio de execución dos acordos da MesaRexistro de Saída: 10005519
23/10/17Apertura do prazo de emendasApertura do prazo de emendasApertura do prazo de emendasMesa do Parlamento
24/10/17Publicación da designación da Comisión e da apertura prazo de emendasPublicación da designación da Comisión e da apertura prazo de emendasBOPG Num. 199(1)BOPG Num. 199(2)BOPG Num. 199(3)
31/10/17Asignación a ComisiónAsignación a ComisiónAsignación a ComisiónMesa do Parlamento
07/11/17Solicitude de ampliación do prazo de emendasSolicitude de ampliación do prazo de emendasRexistro de Entrada: 10019827
07/11/17Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 10005739
07/11/17Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 10005739
07/11/17Publicación da ampliación do prazo de emendasPublicación da ampliación do prazo de emendasBOPG Num. 206
08/11/17Solicitude de ampliación do prazo de emendasSolicitude de ampliación do prazo de emendasRexistro de Entrada: 10019891
14/11/17Coñecemento pola MesaCoñecemento pola MesaCoñecemento pola MesaMesa do Parlamento
14/11/17Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articuladoAmpliación da prórroga do prazo de emendas ao articuladoAmpliación da prórroga do prazo de emendas ao articuladoMesa do Parlamento
15/11/17Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 10005846
15/11/17Notificación ao Servizo de PublicaciónsNotificación ao Servizo de PublicaciónsRexistro de Saída: 10005846
16/11/17Publicación da ampliación do prazo de emendasPublicación da ampliación do prazo de emendasBOPG Num. 212(1)BOPG Num. 212(2)BOPG Num. 212(3)
26/12/17SolicitudeSolicitudeRexistro de Entrada: 10021796
08/01/18Solicitude de reconsideración sobre emendasSolicitude de reconsideración sobre emendasRexistro de Entrada: 10022390
09/01/18Coñecemento pola MesaCoñecemento pola MesaCoñecemento pola MesaMesa do Parlamento
09/01/18Coñecemento pola Mesa e traslado á Xunta de PortavocesCoñecemento pola Mesa e traslado á Xunta de PortavocesCoñecemento pola Mesa e traslado á Xunta de Portavoces
10/01/18Notificación á Mesa da ComisiónNotificación á Mesa da ComisiónRexistro de Saída: 10006637
18/01/18Notificación aos portavocesNotificación aos portavocesRexistro de Saída: 10006879
18/01/18Notificación á Dirección XeralNotificación á Dirección XeralRexistro de Saída: 10006882

Arquivo Audiovisual do Expediente

Arquivo Audiovisual Relacionado


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408