Lexisla con Nós

Nesta sección poderá opinar sobre os proxectos e proposicións de lei que se atopan en tramitación no Parlamento de Galicia, así como doutros temas de interese.

Non se publicarán comentarios ofensivos nin os enviados sen o correo electrónico do remitente.

Debates abertos:

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (10/PL-000008)

17/11/2017 12:17 Debate 1 opinións Ver documentos asociados

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. (10/PL-000007)

17/11/2017 12:16 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña.

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña. .(10/PPLC-000006)

16/11/2017 13:04 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas

Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas (10/PL-000006)

25/09/2017 12:44 Debate 6 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei pola que se modifica a Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia

Proposición de lei pola que se modifica a Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia. (10/PPL-000010)

09/11/2017 10:14 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proxecto de lei de portos de Galicia

Proxecto de lei de portos de Galicia (10/PL-000005)

09/11/2017 10:13 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia

Proposición de lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia. (10/PPL-000009)

25/08/2017 13:29 Debate 44 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia - 339 (10/PPLI-000001)

Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia  (10/PPLI-000001)

25/08/2017 13:30 Debate 5 opinións Ver documentos asociados

Proxecto de lei de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

Proxecto de lei de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 (10/PL-000004)

07/04/2017 13:53 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, consonte o artigo 87.2 da Constitución, sobre o establecemento dun rexistro diario da xornada de traballo nas empresas

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, consonte o artigo 87.2 da Constitución, sobre o establecemento dun rexistro diario da xornada de traballo nas empresas (10/PPLC-000005)

26/06/2017 9:28 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei de creación do Instituto Galego de Crédito e Investimento

Proposición de lei de creación do Instituto Galego de Crédito e Investimento (10/PPL-000008)

26/06/2017 9:26 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei de modificación da Lei 09/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia

Proposición de lei de modificación da Lei 09/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (10/PPL-000007)

05/10/2017 13:10 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei integral de identidade de xénero da Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei integral de identidade de xénero da Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPL-000006)

05/10/2017 13:09 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei integral de identidade de xénero na Comunidade de Galicia

Proposición de lei integral de identidade de xénero na Comunidade de Galicia (10/PPL-000005)

05/10/2017 13:08 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei integral de identidade de xénero de Galicia

Proposición de lei integral de identidade de xénero de Galicia (10/PPL-000004)

05/10/2017 13:07 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei reguladora da participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei reguladora da participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPL-000003)

25/04/2017 13:55 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia (10/PL-000003)

25/04/2017 13:54 Debate 173 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico. (10/PPLC-000004)

19/04/2017 13:10 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

Proposición de lei de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 . (10/PPL-000002)

19/04/2017 13:08 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas a favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a Di

Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas a favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a Ditadura  (10/PPLC-000003).

03/09/2017 11:46 Debate 1 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPLC-000002)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia

15/02/2017 13:54 Debate 3 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular: lei de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia (10/PPLI-000001)

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular: lei de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia

15/02/2017 13:52 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de medidas para a garantía dos dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico. (10/PPLI-000002)

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de medidas para a garantía dos dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico

15/02/2017 13:50 Debate 1 opinións Ver documentos asociados

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 (10/PL-000001)

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

28/12/2016 9:17 Debate 8 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se aproba o modelo de financiamento de Galicia (10/PPLC-000001)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se aproba o modelo de financiamento de Galicia

12/07/2016 14:37 Debate 0 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade ( 10/PPL-000001 )

Proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade

28/11/2016 10:38 Debate 7 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a creación do hospital público e único de Pontevedra mediante a ampliación do Hospital Montecelo. 09/PPLI-000014

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a creación do hospital público e único de Pontevedra mediante a ampliación do Hospital Montecelo

30/03/2017 14:21 Debate 10 opinións Ver documentos asociados

Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética. 09/PPLI-000013

Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética

28/11/2016 10:32 Debate 4 opinións Ver documentos asociados


Sitios web dos/as deputados/as

Últimas opinións


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408