Patricia Vilán Lorenzo
Soutomaior  1970

Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago, membro do Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra desde 2000, profesora do Programa de Maiores da Universidade de Vigo desde o ano 2006. Membro do Consello Social da Universidade de Vigo de 2008 a 2012. Ponente en diversos encontros sobre Igualdade, Malos Tratos e Menores, desenvolveu o seu programa de doutorado na Universidade de Vigo sobre os malos tratos cometidos a menores de idade.

Secretaria de Organización da Executiva Local do PSdeG-PSOE de Pontevedra. Portavoz de Xustiza e Medio Ambiente no Grupo Socialista na IX lexislatura, cando foi portavoz do Grupo Socialista.


Contacto:
Partido Socialista de Galicia
Foto de PatriciaVilán Lorenzo
Circunscrición de Pontevedra

Asistencias ós órganos parlamentarios

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

  • Secretaria na reunión do venres, 22 de decembro de 2017, ás 10:05

Mesa Comisión 1ª Institucional de Administración xeral, Xustiza e Interior

  • Secretaria na reunión do xoves, 18 de xaneiro de 2018, ás 13:30

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

  • Asistencia na reunión do xoves, 18 de xaneiro de 2018, ás 10:30

Xunta de Portavoces

  • Portavoz suplente na reunión do martes, 16 de xaneiro de 2018, ás 11:30

Pleno do Parlamento

  • Deputada na reunión do martes, 19 de decembro de 2017, ás 10:00
  • Deputada na reunión do mércores, 20 de decembro de 2017, ás 10:00

© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408