Imaxes Relacionadas

Outras novas

Máis de 6.000 persoas visitaron o Parlamento de Galicia no primeiro semestre de 2014

Un total de 6.200 persoas participaron no programa de visitas guiadas ao Parlamento de Galicia durante o primeiro semestre de 2014, unha actividade orientada a todos os públicos e que permuite que calquera cidadán que o desexe poda coñecer a sede do lexislativo autonómico.


Emisións en directo

Non temos emisións en directo neste momento.


© Parlamento de Galicia, 2011 | Rúa do Hórreo, 63 - 15701 Santiago de Compostela | Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408