Aranda Alvarez, Elviro

La tramitación parlamentaria de los objetivos de estabilidad en el «ciclo presupuestario» [Recurso electrónico] / Elviro Aranda Álvarez

O principio de estabilidade orzamentaria e limitación da débeda supuxo a ampliación do ciclo orzamentario tanto na fase gobernamental como na parlamentaria. Devanditos cambios, xunto coa necesidade de que o orzamento cumpra cos mandatos do artigo 135 da Constitución española, xeraron unha nova realidade tanto no procedemento para aprobar a lei de orzamentos como na capacidade de decisión parlamentaria sobre a súa aprobación, o que complicou, aínda máis, o delicado equilibrio entre executivo e parlamento á hora de aprobar esta importante lei.

En: Corts. Anuario de derecho parlamentario .-- , nº 32 (2019), p. 19-67Presupuesto del Estado
Proyecto de presupuesto
Procedimiento presupuestario
Aprobación del presupuesto
Competencias del Parlamento
Debate parlamentario

Texto completo : https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/media/file_author/Anuari%2032%20ArandaAlvarez.pdf

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha