Plan de dinamización da lingua galega na mocidade 2019-2022 : documento de avance (xuño de 2019) [Recurso electrónico] / Xunta de Galicia - [s.l.] : Xunta de Galicia , 2019 - 58 p.


Política lingüística
Lengua gallega
Galicia

Texto completo : https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647057&name=DLFE-19438.pdf

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha