Campos Acuña, M.ª Concepción

El portal de transparencia local de Galicia como ejercicio de transparencia desde la administración autonómica y local [Recurso electrónico] / Concepción Campos Acuña y Alberto Vaquero García

Un dos retos máis importantes que teñen que afrontar as Administracións Públicas nos próximos anos é adaptarse á nova normativa en materia de transparencia e que esta pase de ser unha obrigación legal a unha cultura con identidade propia na xestión pública. Con todo, os concellos non sempre contan cos medios materiais e humanos suficientes para poder avanzar no modelo de administración que require esa transformación. Se ao anterior engadimos a reducida dimensión da planta local nalgunhas Comunidades Autónomas, como ocorre en Galicia, resulta necesario contar co apoio da Administración Autonómica para poder lograr este obxectivo.
Nesta comunicación analízanse os esforzos realizado pola Xunta de Galicia en materia de transparencia a nivel local nos últimos anos, que se materializou nun instrumento concreto: o Portal de Transparencia Local de Galicia.

En: Revista Española de la Transparencia .-- , nº 8 (2019), p. 121-135Administración autonómica
Administración local
Transparencia administrativa
Contratación administrativa
Galicia

Texto completo : https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/15/33

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha