O idioma na escaleira / sección coordinada por Henrique Monteagudo

Contén:
Hexemonía lingüística e os donos da linguaxe / Klaus Bochman
Os datos secretos do galego e os límites das políticas lingüísticas / Mauro Fernández
O retroceso da transmisión lingüística en Galicia / Xaquín Loredo

En: Grial .-- , nº 216 (2017), p. 12-37Lengua gallega
Uso de las lenguas
Política lingüística

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha