Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa [Recurso electrónico] / Xulio Sousa, Marta Negro Romero, Rosario Álvarez, editores - Santiago de Compostela : : Consello da Cultura Galega , 2014 - 283 p. - Ensaio & Investigación .


Lengua gallega
Lingüística
Portugal
Galicia

Dispoñible en: : http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=2642

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha