#futurenews : The Communication of Parliamentary Democracy in a Digital World [Recurso electrónico] / [Beccy Allen ... et al.] - London : : Hansard Society , 2013 - 62 p.

Esta investigación foi apoiada polo Grupo de Información dos Servicios Públicos, Parlamento do Reino Unido


Administración electrónica
Medio de comunicación
Internet
Comunidad virtual
Relación administración-administrado
Transparencia administrativa

Dispoñible en: : http://www.hansardsociety.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/futurenews.pdf

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha