Bioética: Un instrumento de calidade para a atención sanitaria no Sistema Público de Saúde de Galicia . Material de apoio [Recurso electrónico] / Xunta de Galicia - [S.l.] : : Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde , 2013 - 247 p.


Bioética
Asistencia sanitaria
Sistema sanitario
Galicia

Dispoñible en: : http://www.sergas.es/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?IdPaxina=40008&IDCatalogo=2283

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha