¿Qué foi do Prestige? : balance do impacto ecolóxico e social a un ano da catástrofe / Julio Cabrera Varela, Antonio García-Allut (coords.) ; P. Armas Diéguez ... [et al.] ; fotografías de Federico García Cabezón e A. García-Allut - Santiago de Compostela : : Sotelo Blanco , 2003 - 181 p. ; 21 cm

84-7824-436-0


Accidente de transporte
Contaminación marina
Impacto ambiental
Industria pesquera
Movimiento social
Situación política
Galicia

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha