O dereito de petición no Parlamento Europeo - Santiago de Compostela : : Parlamento de Galicia, Biblioteca e Documentación , 2002 - 365 p. ; 30 cm


Petición
Parlamento Europeo
Defensor del Pueblo CE

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha