Debate anual de Politica Xeral 2018

Índice de contidos

Debates anteriores

Pode consultar o resumo dos debates anteriores no seguinte documento .

Guión do debate de política xeral de 2018

Martes, 9 de Outubro de 2018

Hora Asunto
10:00 Inicio da sesión
  Intervención do presidente da Xunta de Galicia
Supensión ata as 16:00 horas
16:00 Reinicio da sesión
  Intervención dos grupos parlamentarios (35’/GP)
Posible suspensión de 15'
Resposta do presidente da Xunta de Galicia
Réplica dos grupos parlamentarios (10’/GP)
 • G.P. Bloque Nacionalista Galego
 • G.P. Socialistas de Galicia
 • G.P. En Marea
 • G.P. Popular de Galicia
Contrarréplica do presidente da Xunta de Galicia
Suspensión da sesión ata o xoves 11 de outubro, as 11:00 h
(Anuncio da apertura dun prazo ata as 10:30 horas do día seguinte, mércores, 10 de outubro, para a presentación de ata un máximo de 40 propostas de resolución por grupo que serán cualificadas pola Mesa ás 12:00 horas, e distribuídas aos grupos. Ata as 22:30 horas do mercores 10 de outubro poderánse presentar propostas transaccionadas e peticións de agrupación ou de votación separada das propostas, que serán cualificadas pola Mesa ao día seguinte, xoves 11 de outubro, ás 9:30 horas).

Xoves, 11 de Outubro de 2018

Hora Asunto
11:00 Reinicio da sesión para o debate e votación das propostas de resolución
  Intervención dos grupos parlamentarios para a defensa das propostas presentadas (20'/GP)
 • G.P. Bloque Nacionalista Galego
 • G.P. Socialistas de Galicia
 • G.P. En Marea
 • G.P. Popular de Galicia
Intervención dos grupos parlamentarios para posicionamento sobre propostas doutros grupos (10'/GP)
 • G.P. Bloque Nacionalista Galego
 • G.P. Socialistas de Galicia
 • G.P. En Marea
 • G.P. Popular de Galicia
Votación das propostas de resolución
Remate da sesión

Imaxes do debate anual de política xeral de 2018