saltar ao contido

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022

Índice de contidos

Calendario de tramitación do proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022

Outubro 2021

Día Hora Asunto
mércores 20   Presentación dos orzamentos.
11:30 MESA DO PARLAMENTO: Cualificación e admisión a trámite e aprobación do calendario de tramitación do proxecto de lei.
12:00 XUNTA DE PORTAVOCES: Asignación á comisión competente, audiencia en relación co calendario de tramitación e fixación da orde do día do Pleno do 26 de outubro.
  Publicación do proxecto de lei no BOPG.
xoves 21 18:30 Remata o prazo para a solicitude de comparecencias na Comisión 3.ª.
venres 22   Calendario de comparecencias a fixar pola mesa da Comisión 3.ª.
luns 25   Comparecencias na Comisión 3ª.
martes 26   PLENO.
mércores 27   PLENO.
xoves 28   Comparecencias na Comisión 3ª.
venres 29   Comparecencias na Comisión 3ª.

Novembro 2021

Día Hora Asunto
martes 2   Comparecencias na Comisión 3ª.
10:30 MESA DO PARLAMENTO
11:30 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno do 9 e 10 de novembro.
mércores 3   Comparecencias na Comisión 3ª.
xoves 4   Comparecencias na Comisión 3ª.
venres 5   Comparecencias na Comisión 3ª.
luns 8 18:30 Remate do prazo de presentación das emendas á totalidade.
martes 9   PLENO.
mércores 10   PLENO.
xoves 11   Cualificación das emendas á totalidade pola Mesa da Comisión 3ª.
venres 12   Publicación das emendas á totalidade no BOPG.
martes 16 10:30 MESA DO PARLAMENTO.
12:00 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno para o debate orzamentario de totalidade do 22 de novembro e do Pleno do 23 de novembro.
mércores 17 18:30 Remate do prazo das emendas parciais.
luns 22   PLENO DO DEBATE DE TOTALIDADE DE ORZAMENTOS.
martes 23   PLENO.
mércores 24   PLENO.
xoves 25   Cualificación das emendas parciais pola Mesa da Comisión 3ª.
  Convocatoria da Comisión 3.ª para a designación da ponencia.
venres 26   Publicación das emendas parciais no BOPG.
luns 29   Reunión da Comisión 3º e designación da ponencia.
martes 30 10:30 MESA DO PARLAMENTO.
11:30 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno do 9 de decembro.
  Informe de ponencia.

Decembro 2021

Día Hora Asunto
mércores 1   Informe de ponencia.
venres 3   Publicación do informe da ponencia no BOPG.
  Convocatoria da Comisión 3.ª para a elaboración do ditame.
martes 7   Ditame da comisión.
xoves 9   PLENO.
venres 10   PLENO.
luns 13   Ditame da comisión.
martes 14   Ditame da comisión (escritos de mantemento de emendas e, se é o caso, de formalización de votos particulares)
mércores 15   Publicación do ditame da Comisión.
xoves 16   Mantemento de emendas e formulación de votos particulares.
10:30 MESA DO PARLAMENTO.
11:30 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno do 21 de decembro.
martes 21   PLENO ORZAMENTARIO.
mércores 22   PLENO.

Proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 2022

Logo do debate de orzamentos 2022

Videos dos debates

Os videos das distintas sesións pode encontralos na:

mediateca do Parlamento de Galicia Mediateca do parlamento de Galicia

saltar ao pe de páxina