saltar ao contido

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021

Índice de contidos

Calendario de tramitación do proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021

Novembro 2020

Día Hora Asunto
luns 23   Presentación dos orzamentos no Parlamento de Galicia.
11:00 MESA DO PARLAMENTO: Cualificación e admisión a trámite e aprobación do calendario de tramitación do proxecto de lei.
11:30 XUNTA DE PORTAVOCES: Asignación á comisión competente e audiencia en relación co calendario de tramitación.
  Publicación do proxecto de lei no BOPG.
martes 24 09:45 Remata o prazo para a solicitude de comparecencias na Comisión 3.ª.
10:00 Calendario de comparecencias a fixar pola mesa da Comisión 3.ª.
  PLENO ORDINARIO.
mércores 25   PLENO ORDINARIO.
xoves 26   Comparecencias na Comisión 3ª.
venres 27   Comparecencias na Comisión 3ª.
luns 30   Comparecencias na Comisión 3ª.

Decembro 2020

Día Hora Asunto
martes 1   Comparecencias na Comisión 3ª.
10:30 MESA DO PARLAMENTO
11:30 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno ordinario do 9-10 de Decembro.
mércores 2   Comparecencias na Comisión 3ª.
xoves 3   Comparecencias na Comisión 3ª.
venres 4   Comparecencias na Comisión 3ª.
mércores 9   PLENO ORDINARIO.
xoves 10   PLENO ORDINARIO.
venres 11 18:30 Remate do prazo de emendas á totalidade.
luns 14   MESA DA COMISIÓN 3ª: cualificación emendas á totalidade.
martes 15 10:30 MESA DO PARLAMENTO.
11:30 XUNTA DE PORTAVOCES para fixar a orde do día do pleno do debate orzamentario de totalidade do 21 de Decembro, do pleno ordinario do 22-23 de Decembro, e fixación da orde do día da sesión extraordinaria da Comisión 3ª para o ditame da Comisión (días 13 e 14 de xaneiro de 2021) e conseguinte habilitación pola Mesa dos días precisos da primeira quincena de xaneiro de 2021 para posibilitar a elaboración do ditame orzamentario da Comisión (arts. 67.3, 72.1 e 95.2 do RPG)
  Publicación das emendas á totalidade no BOPG.
luns 21 18:30 Remate do prazo das emendas parciais.
  PLENO DEBATE DE TOTALIDADE DE ORZAMENTOS.
martes 22   PLENO ORDINARIO.
mércores 23   PLENO ORDINARIO.
luns 28   MESA COMISIÓN 3ª: cualificación emendas parciais.
  Convocatoria da Comisión 3.ª para designación da ponencia.
martes 29   Publicación das emendas parciais no BOPG.
mércores 30   COMISION 3ª: Reunión e designación da ponencia.

Xaneiro 2021

Día Hora Asunto
luns 4   Informe de ponencia.
xoves 7   Informe de ponencia.
luns 11   Publicación do informe da ponencia no BOPG.
  Convocatoria de sesión extraordinaria da Comisión 3.ª para a elaboración ditame (orde do día elaborada o 15 de decembro de 2020)
mércores 13   Ditame da comisión (1.º día da sesión extraordinaria).
xoves 14   Ditame da comisión (2.º día da sesión extraordinaria).
venres 15   Ditame da Comisión.
luns 18   Escritos de mantemento de emendas e, se é o caso, de formalización de votos particulares
  Publicación do ditame da Comisión.
martes 19 10:30 MESA DO PARLAMENTO.
11:30 XUNTA DE PORTAVOCES para fixar a orde do día do pleno orzamentario do 26 de Xaneiro e do pleno ordinario do 26-27 de Xaneiro.
martes 26   PLENO ORZAMENTARIO.
  PLENO ORDINARIO.
mércores 27   PLENO ORDINARIO.

Proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 2021

Logo do debate de orzamentos 2021

Videos dos debates

Os videos das distintas sesións pode encontralos na:

mediateca do Parlamento de Galicia Mediateca do parlamento de Galicia

saltar ao pe de páxina