saltar ao contido

Noticia

Logotipo do Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda

Grupo Parlamentario En Marea

Enderezos do grupo parlamentario de En Marea

02/12/2016

 
CONTACTO GRUPO PARLAMENTARIO EN MAREA,
Teléfono: 981 55 15 84/82
gp-enmarea@parlamentodegalicia.gal
 
Enderezo postal:
Grupo Parlamentario de En Marea
Parlamento de Galicia.
Hórreo, 63,
15701
Santiago de Compostela
 
 
Deputadas e deputados En Marea
 
Luís Villares Naveira, portavoz:
Deputado por Lugo
Comisión 1ª (Institucional, Administración, Xustiza e Interior) 
Deputación Permanente
luis.villares.naveira@parlamentodegalicia.gal
 
Antón Sánchez García, viceportavoz:
Deputado pola Coruña
Comisión 2ª (Ordenación Territorial, Obras públicas, Medio Ambiente e Servizos)
Comisión 3ª (Economía, Facenda e Orzamentos)
Deputación Permanente
anton.sanchez.garcia@parlamentodegalicia.gal
 
Carmen Santos Queiruga, viceportavoz:
Deputada por Pontevedra
Comisión 1ª (Institucional, Administración, Xustiza e Interior) 
Comisión non permanente para o seguimento das políticas relativas á diversidade funcional
Deputación Permanente
carmen.santos.queiruga@parlamentodegalicia.gal
 
Eva Solla Fernández, vicepresidenta do Parlamento:
Deputada por Pontevedra
Membro da Mesa do Parlamento
Comisión 5ª (Sanidade, Política Social e Emprego)
Comisión Solidariedade Internacional/cooperación. Emigración/inmigración
eva.solla.fernandez@parlamentodegalicia.gal
 
María de los Ángeles Cuña Bóveda:
Deputada por Ourense
Comisión 4ª (Educación e cultura)
Comisión de control da CRTVG
Deputación Permanente
maria.cuna.boveda@parlamentodegalicia.gal
 
Luca Chao Pérez:
Deputada pola Coruña
Comisión 4ª (Educación e cultura)
luca.chao.perez@parlamentodegalicia.gal
 
Francisco Casal Vidal:
Deputado pola Coruña
Comisión 6ª (Industria, enerxía, comercio e turismo)
Comisión 8ª (Pesca e marisqueo)
francisco.casal.vidal@parlamentodegalicia.gal
 
Marcos Cal Ogando:
Deputado por Pontevedra
Comisión 2ª (Ordenación Territorial, Obras públicas, Medio Ambiente e Servizos)
marcos.cal.ogando@parlamentodegalicia.gal
 
José Juan Merlo Lorenzo:
Deputado por Pontevedra
Comisión 6ª (Industria, enerxía, comercio e turismo)
Comisión 8ª (Pesca e marisqueo)
juan.merlo.lorenzo@parlamentodegalicia.gal
 
José Manuel Lago Peñas:
Deputado pola Coruña
Comisión 3ª (Economía e Orzamentos)
manuel.lago.penas@parlamentodegalicia.gal
 
Magdalena Barahona Martín:
Deputada pola Coruña
Comisión de Peticións
magdalena.barahona.martin@parlamentodegalicia.gal 
 
Paula Quinteiro Araújo:
Deputada por Pontevedra
Comisión 7ª (Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes)
paula.quinteiro.araujo@parlamentodegalicia.gal 
 
David Rodríguez Estévez:
Deputado por Ourense
Comisión 7ª (Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes)
david.rodriguez.estevez@parlamentodegalicia.gal
 
Paula Vázquez Verao:
Deputada por Lugo
Comisión 5ª (Sanidade, Política Social e Emprego)
Comisión de control da CRTVG
paula.vazquez.verao@parlamentodegalicia.gal

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina