Asistencias da actual lexislatura de Abel Losada Álvarez

Pleno do Parlamento

Outubro de 2016
Venres
21
10:00
Novembro de 2016
Martes
08
09:30
Xoves
10
11:30
Martes
15
12:30
Martes
22
17:00
Mércores
23
10:00
Decembro de 2016
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Febreiro de 2017
Luns
06
10:00
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Marzo de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Abril de 2017
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Maio de 2017
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Xuño de 2017
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Xullo de 2017
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Agosto de 2017
Martes
01
10:00
Setembro de 2017
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Outubro de 2017
Mércores
04
10:00
Venres
06
11:00
Martes
17
10:00
Mércores
18
10:00
Novembro de 2017
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Luns
20
10:00
Martes
21
10:00
Mércores
22
10:00
Decembro de 2017
Luns
04
10:00
Martes
05
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xaneiro de 2018
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Febreiro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Marzo de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Abril de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Maio de 2018
Martes
08
10:00
Mércores
09
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xuño de 2018
Martes
05
10:00
Mércores
06
10:00
Martes
19
10:00
Mércores
20
10:00
Xullo de 2018
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Setembro de 2018
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00
Martes
25
10:00
Mércores
26
10:00
Outubro de 2018
Martes
09
10:00
Xoves
11
11:00
Martes
16
12:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Novembro de 2018
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Luns
19
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Decembro de 2018
Martes
04
10:00
Mércores
05
10:00
Martes
18
10:00
Mércores
19
10:00
Xaneiro de 2019
Martes
29
10:00
Mércores
30
10:00
Febreiro de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Marzo de 2019
Martes
12
10:00
Mércores
13
10:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Abril de 2019
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Luns
29
16:00
Luns
29
16:40
Martes
30
10:00
Maio de 2019
Martes
07
10:00
Mércores
08
10:00
Martes
28
10:00
Mércores
29
10:00
Xuño de 2019
Martes
11
10:00
Mércores
12
10:00

Deputación Permanente

Agosto de 2017
Martes
29
12:05
Agosto de 2018
Xoves
30
12:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Decembro de 2016
Xoves
01
10:35
Marzo de 2017
Mércores
01
16:00
Mércores
15
10:30
Novembro de 2017
Xoves
30
10:33
Xuño de 2018
Xoves
14
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Novembro de 2016
Mércores
02
12:05
Decembro de 2016
Mércores
07
12:30
Mércores
07
16:35
Venres
09
12:35
Venres
09
16:30
Luns
12
10:00
Luns
12
12:30
Luns
12
16:35
Xoves
15
11:10
Xoves
15
16:35
Venres
16
10:00
Venres
16
12:35
Venres
16
16:35
Luns
19
10:00
Luns
19
11:35
Luns
19
12:50
Luns
19
16:30
Martes
20
10:00
Martes
20
12:05
Martes
20
16:00
Martes
20
18:00
Mércores
21
10:05
Mércores
21
12:00
Mércores
21
16:05
Mércores
21
18:05
Xaneiro de 2017
Mércores
18
10:30
Xoves
26
10:05
Xoves
26
11:35
Xoves
26
13:05
Xoves
26
16:00
Xoves
26
16:55
Venres
27
10:00
Venres
27
11:40
Venres
27
12:45
Venres
27
16:00
Venres
27
17:10
Luns
30
10:00
Luns
30
11:30
Luns
30
16:05
Febreiro de 2017
Venres
24
10:35
Marzo de 2017
Venres
03
10:35
Venres
17
10:30
Abril de 2017
Venres
07
10:30
Martes
18
16:00
Maio de 2017
Mércores
03
10:35
Venres
19
10:37
Xuño de 2017
Venres
09
10:35
Martes
27
10:35
Xullo de 2017
Venres
07
10:35
Setembro de 2017
Venres
08
10:35
Venres
22
10:30
Outubro de 2017
Mércores
11
10:30
Xoves
26
12:30
Xoves
26
16:00
Xoves
26
18:30
Venres
27
10:05
Venres
27
12:35
Venres
27
16:30
Luns
30
10:00
Luns
30
12:40
Luns
30
16:35
Martes
31
10:05
Martes
31
12:35
Martes
31
16:30
Novembro de 2017
Xoves
02
10:05
Xoves
02
11:17
Xoves
02
12:45
Xoves
02
16:30
Venres
03
10:00
Venres
03
12:05
Venres
03
16:00
Venres
03
17:38
Luns
06
10:00
Luns
06
12:00
Luns
06
16:05
Luns
06
18:00
Luns
27
10:30
Decembro de 2017
Xoves
07
10:00
Xoves
07
11:30
Xoves
07
13:03
Xoves
07
16:00
Xoves
07
16:50
Luns
11
10:00
Luns
11
11:35
Luns
11
13:00
Luns
11
16:00
Luns
11
17:30
Martes
12
10:00
Martes
12
11:30
Martes
12
12:40
Martes
12
13:00
Martes
12
16:00
Xaneiro de 2018
Mércores
17
10:30
Febreiro de 2018
Venres
02
10:30
Venres
16
10:35
Marzo de 2018
Venres
02
10:30
Venres
16
10:35
Abril de 2018
Xoves
05
16:05
Venres
20
10:35
Maio de 2018
Venres
11
10:30
Xoves
31
10:30
Xuño de 2018
Xoves
14
10:30
Venres
29
10:30
Xullo de 2018
Xoves
05
10:30
Setembro de 2018
Venres
14
10:30
Venres
28
10:30
Outubro de 2018
Venres
19
10:30
Xoves
25
12:33
Xoves
25
16:00
Xoves
25
18:40
Venres
26
10:05
Venres
26
12:30
Luns
29
10:00
Luns
29
12:30
Luns
29
16:30
Luns
29
18:30
Martes
30
10:00
Martes
30
12:30
Martes
30
16:30
Mércores
31
10:00
Mércores
31
11:15
Mércores
31
12:30
Mércores
31
16:00
Mércores
31
18:00
Novembro de 2018
Venres
02
10:10
Venres
02
16:00
Venres
02
18:00
Luns
05
10:00
Luns
05
12:05
Luns
05
16:00
Luns
05
18:00
Luns
26
10:30
Decembro de 2018
Venres
07
10:00
Venres
07
11:35
Venres
07
12:35
Venres
07
16:00
Venres
07
17:30
Luns
10
10:00
Luns
10
11:30
Luns
10
13:00
Luns
10
16:05
Luns
10
17:30
Martes
11
10:05
Martes
11
11:35
Martes
11
13:00
Martes
11
16:00
Martes
11
16:13
Martes
11
16:55
Febreiro de 2019
Venres
08
10:30
Venres
15
10:30
Marzo de 2019
Venres
08
10:32
Abril de 2019
Venres
12
10:35

Mesa da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Decembro de 2016
Luns
05
10:00
Venres
30
13:00
Xaneiro de 2017
Luns
16
11:00
Luns
23
10:20
Venres
27
10:30
Febreiro de 2017
Luns
20
10:15
Luns
27
10:15
Marzo de 2017
Luns
13
10:15
Abril de 2017
Luns
03
10:30
Venres
07
10:30
Mércores
26
12:00
Maio de 2017
Luns
15
10:15
Xuño de 2017
Luns
05
12:15
Luns
19
12:20
Xullo de 2017
Luns
03
12:15
Setembro de 2017
Luns
04
12:00
Luns
18
12:00
Outubro de 2017
Xoves
05
10:15
Luns
23
12:00
Novembro de 2017
Luns
13
12:30
Venres
24
11:00
Decembro de 2017
Luns
04
13:30
Xoves
07
12:00
Luns
18
12:00
Xaneiro de 2018
Martes
09
11:30
Luns
29
12:00
Febreiro de 2018
Mércores
07
12:00
Martes
27
10:30
Marzo de 2018
Luns
12
12:00
Mércores
28
11:30
Abril de 2018
Luns
16
12:00
Maio de 2018
Luns
07
12:00
Mércores
23
12:00
Xuño de 2018
Mércores
06
12:00
Luns
25
11:30
Venres
29
12:30
Setembro de 2018
Luns
10
12:00
Luns
24
12:00
Outubro de 2018
Luns
15
12:00
Luns
22
12:00
Martes
23
12:15
Novembro de 2018
Luns
12
12:00
Venres
23
10:30
Venres
30
10:30
Febreiro de 2019
Luns
04
12:00
Luns
11
12:00
Marzo de 2019
Luns
04
12:00
Mércores
13
12:00
Abril de 2019
Luns
08
12:00
Maio de 2019
Xoves
16
12:30
Xuño de 2019
Luns
10
12:00

Ponencia ao P.L. de orzamentos xerais da C.A. de Galicia para o ano 2017

Xaneiro de 2017
Xoves
19
17:30

Ponencia P.L. orzamentos xerais da C.A.G. para 2018

Novembro de 2017
Martes
28
10:30
Mércores
29
10:30

Ponencia PL orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2019

Novembro de 2018
Martes
27
10:00

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Abril de 2017
Martes
11
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Decembro de 2017
Xoves
21
16:00

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Novembro de 2016
Mércores
02
12:45
Decembro de 2016
Venres
02
10:35
Xaneiro de 2017
Mércores
18
16:05
Febreiro de 2017
Mércores
01
16:00
Mércores
15
16:00
Marzo de 2017
Xoves
02
10:35
Xoves
16
16:00
Abril de 2017
Xoves
06
10:30
Xoves
20
10:35
Maio de 2017
Venres
12
10:35
Martes
30
16:05
Xuño de 2017
Mércores
14
16:00
Venres
30
10:35
Xullo de 2017
Mércores
05
10:30
Setembro de 2017
Mércores
06
10:30
Xoves
21
16:00
Outubro de 2017
Luns
02
10:35
Luns
09
10:30
Novembro de 2017
Xoves
23
16:00
Decembro de 2017
Venres
15
10:30
Xaneiro de 2018
Martes
30
10:35
Febreiro de 2018
Xoves
15
10:35
Luns
26
10:30
Marzo de 2018
Xoves
15
10:35
Mércores
28
10:35
Abril de 2018
Xoves
12
10:30
Xoves
26
10:35
Maio de 2018
Martes
15
10:30
Martes
29
10:30
Xuño de 2018
Venres
15
10:30
Xoves
28
10:35
Xullo de 2018
Venres
06
10:30
Setembro de 2018
Xoves
06
10:30
Xoves
20
10:35
Outubro de 2018
Xoves
04
10:35
Xoves
18
10:35
Novembro de 2018
Xoves
08
10:30
Xoves
22
10:30
Decembro de 2018
Mércores
12
10:40
Xaneiro de 2019
Luns
21
10:30
Febreiro de 2019
Martes
05
10:30
Martes
19
10:30
Marzo de 2019
Xoves
07
10:30
Xoves
21
10:35
Abril de 2019
Mércores
03
10:35
Maio de 2019
Xoves
16
10:30
Xuño de 2019
Mércores
05
10:30

Ponencia PPL de fomento da implantación de iniciativas empresariais

Outubro de 2017
Luns
02
13:30
Martes
03
13:00
Mércores
04
13:00
Xoves
05
13:30

Ponencia PPLI medidas garantir enerxías servizo público, pobreza enerxetica

Novembro de 2017
Venres
10
13:00
Luns
13
11:00
Mércores
15
11:00

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Setembro de 2017
Venres
29
10:35

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Xuño de 2017
Venres
23
10:30

Presidentes de Comisións

Novembro de 2016
Mércores
23
16:15
Xaneiro de 2017
Luns
09
10:00
Mércores
25
09:45
Febreiro de 2017
Martes
21
16:15
Marzo de 2017
Luns
27
10:15
Abril de 2017
Mércores
26
09:45
Maio de 2017
Mércores
24
09:45
Xuño de 2017
Martes
27
10:00
Agosto de 2017
Martes
29
11:30
Setembro de 2017
Martes
26
16:15
Outubro de 2017
Luns
23
11:30
Novembro de 2017
Luns
27
12:00
Xaneiro de 2018
Martes
09
11:00
Mércores
24
09:45
Febreiro de 2018
Mércores
21
09:45
Marzo de 2018
Mércores
21
09:45
Abril de 2018
Mércores
25
09:45
Maio de 2018
Martes
29
10:00
Xuño de 2018
Mércores
20
09:45
Agosto de 2018
Xoves
30
11:30
Setembro de 2018
Mércores
26
09:45
Outubro de 2018
Mércores
24
09:45
Novembro de 2018
Martes
27
10:00
Xaneiro de 2019
Xoves
10
11:30
Martes
29
09:15
Febreiro de 2019
Martes
19
10:15
Abril de 2019
Martes
23
10:15

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Abril de 2017
Venres
28
10:35

Comisión de investigación sobre responsabilidades actual situacion caixas

Xaneiro de 2017
Luns
23
10:05
Marzo de 2017
Venres
10
10:35
Xoves
23
16:00
Xullo de 2017
Xoves
13
12:35

Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Marzo de 2018
Xoves
01
10:35

Comisión investigación dirimir responsabilidades no festival do marisquiño

Setembro de 2018
Xoves
27
11:30
Outubro de 2018
Mércores
17
16:00