saltar ao contido

Sesión constitutiva XI Lexislatura do Parlamento de Galicia (venres, día 7 de agosto de 2020, ás 11.00 horas)

Presidencia
 
Por acordo da Xunta Electoral de Galicia, do 27 de xullo de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 151 do 29 de xullo de 2020), fanse públicos os resultados xerais e por circunscrición, así como a relación de deputadas e deputados proclamados electos nas eleccións ao Parlamento de Galicia do día 12 de xullo de 2020.
 
A Presidencia, en execución do disposto no artigo 4 do Decreto 72/2020, do 18 de maio, de disolución do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións (Diario Oficial de Galicia núm. 96, do 19 de maio de 2020), lémbralles ás deputadas e aos deputados electos:
 
— Que a sesión constitutiva do Parlamento de Galicia terá lugar o venres día 7 de agosto de 2020, ás 11.00 horas, no pazo do Parlamento, en Santiago de Compostela.
 
— Que antes desa data deberán presentar no Rexistro Xeral da Cámara a súa credencial expedida pola Xunta Electoral provincial correspondente e as súas declaracións de actividades e bens e dereitos.
 
O que se publica para xeral coñecemento e para os efectos do previsto no artigo 7 do Regulamento do Parlamento de Galicia.
 
 
Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2020
 

Miguel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina