saltar ao contido

Convocatoria da Deputación Permanente do Parlamento de Galicia para o 3 de abril de 2020

A Presidencia, logo da solicitude formulada pola Xunta de Galicia no doc. núm. 63782,resolveu convocar a Deputación Permanente para o día 3 de abril de 2020, ás 11:00 horas, coa seguinte orde do día:

Punto único

Comparecencias:

 
1.1 Do vicepresidente da Xunta de Galicia e conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para informar sobre os acordos adoptados no seo do CECOP e a colaboración institucional na situación de emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19 (doc. núm. 63782,
10/SCDP-000009).

1.2 Da conselleira de Política Social ao obxecto de analizar as medidas adoptadas nas residencias de maiores e persoas con discapacidade para facer fronte á pandemia do COVID-19 (doc. núm. 63782, 10/SCDP-000009).

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2020
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina