saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 20 de novembro de 2017

 
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 20 de novembro de 2017, ás 10:00 hs., no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 14 de novembro de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1.-  Debate de totalidade do Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 (doc. núm. 19214, 10/PL-000007)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 197, do 20.10.2017
   Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 210, do 14.11.2017
 
Punto 2.- Debate de totalidade do Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (doc. núm. 19215, 10/PL-000008)
 
   Publicación da iniciativa, BOPG nº 197, do 20.10.2017

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2017
 

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina