saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 25 de febreiro de 2015

 
4.2 32069 (09/PNP-002331)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Santalices Vieira, Miguel Ángel, e sete deputados/as máis
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa aprobación da oferta pública de emprego correspondente ao exercicio de 2015
 Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 05.02.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que tome as medidas que considere necesarias para que a aprobación da OPE correspondente ao exercicio 2015, cunha taxa de reposición do 50 %, se leve a cabo no primeiro semestre do ano.»
 

4.8 33216 (09/PNP-002436)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa rede de saneamento e os sistemas de depuración dos concellos que verten á ría de Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG nº 414, do 11.02.2015
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
«O Parlamento de Galicia acorda instar a Xunta de Galicia a afondar no estudo dos sistemas de saneamento e depuración da ría de Pontevedra, coa implicación dos concellos de Pontevedra, Marín, Poio e Vilaboa, co fin de que faciliten e acheguen toda a información e documentación necesarias para coñecer o estado actual da rede e, en función do resultado, determinar as  necesidades concretas de actuación en cada termo municipal afectado.»
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina